Intervencións Actividades

INTERVENCIÓNS EN CONGRESOS, SIMPOSIOS, XORNADAS SEN PUBLICACIÓN– “A presença da cultura portuguesa na revista Nós”. Seminário Luso-Galaico Comemorativo do VII Centenário do Foral de Caminha. Caminha (Portugal) 19-21 de outubro de 1984. Câmara Municipal de Caminha.

– “O conto popular galego. Umha aproximaçom didáctica”. I Xornadas de Didáctica da Cultura Galega. Santiago, 15-19 de abril de 1985. Associaçom Galega da Língua.

– “Os irmaos Valhadares na literatura estradense”. I Simposio de Literatura Galega estradense. A Estrada (Pontevedra), 14-17 de setembro de 1987. Asociación Cultural “A Estrada”.

– “Celso Emílio Ferreiro e o galego”. Simpósio Celso Emílio. Santiago de Compostela, 20-22 de abril de 1989. Associaçom Galega da Língua e Associaçom Nacional de Estudantes de Letras.

– “Rasgos estilísticos tradicionais do conto popular galego”. II Congreso Gallaecia. A Guarda (Pontevedra), 5-6 de maio de 1990. Concello de A Guarda.

– “As relazóns luso-galaicas através das revistas literárias de anteguerra”. I Congreso Luso-Galaico. Porriño (Pontevedra), 16 de maio de 1990. Concello de Porriño.

– “Cunqueiro e a narrativa oral”. Simpósio Alvaro Cunqueiro. Santiago de Compostela, 28 de FebreIro E 1-2 de Marzo de 1991. Associaçom Galega da Língua.

– “O discurso oral em Cunqueiro”. Congresso Álvaro Cunqueiro. Mondoñedo (Lugo), 19-21 de Abril de 1991. Associaçom Galega da Língua.

– “Estereotipos sexistas en diccionarios escolares”. II Jornadas de Formación Inicial en Educación no sexista. Madrid, 20-22 de novembro de 1991. Instituto de la Mujer, Madrid.

– “A muller na literatura galega”. Universidade Popular de Ortigueira. Ortigueira (A Coruña), 21-29 de agosto de 1992. Concello de Ortigueira.

– “Hamlet e Fausto no teatro galego”. Seminário Internacional ‘El teatro y su enseñanza’. A Coruña, 28-30 de setembro de 1992. Departamento de Didácticas Específicas da Universidade da Coruña.

– “Concepción Arenal. Una operaria de la obra social”. Congreso Internacional “Investigación, Docencia y Feminismo”. San Sebastián, 25-27 de marzo de 1993). Seminario de Estudios de la Mujer de la Universidad del País Vasco.

– “Exploraçom didáctica sobre um texto de Rafael Dieste”. IV Congresso Inter-nacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza. Vigo, 28 de outubro-1 de novembro de 1993. Departamento de Filoloxía Española, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral da Universidade de Vigo e Associaçom Galega da Língua.

– “Muller e Cultura” (obradoiro). III Simposio Internacional Didáctica de Lenguas y Cul-turas”. A Coruña, 4-6 de novembro de 1993. Departamento de Didácticas Específicas da Universidade da Coruña e Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura.

– “La prensa en la escuela. Una experiencia para la igualdad” (obradoiro). IV Jornadas de Formación Inicial en Educación no sexista. Madrid, 24-26 de novembro de 1993. Instituto de la Mujer. Madrid.

– “A muller en Galicia: A súa aportación nos distintos campos”. III Encontro de Mulleres Galegas. Santiago de Compostela, 17 de xuño de 1994. Dirección Xeral do Servicio de Promoción da Igualdade do Home e da Muller da Xunta de Galicia.

– “El diálogo y los estereotipos sexistas”. Cádiz, 7-10 de decembro de 1994. Segundo Encuentro Interdisciplinar sobre Retórica, Texto y Comunicación. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Cádiz.

– “Língua e meios de comunicaçom: propostas didácticas”. Vila Real (Portugal), 26-28 de abril de 1995. Forum de Lingüística e Didáctica das Línguas. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

- “O teatro nas aulas. Proposta didáctica”. Santiago, 28-30 de abril de 1995. V Xornadas de Língua e Literatura. Confederación Intersindical Galega. Ensino.

– “O mito na literatura e na tradición galega”. A Coruña, martes e xoves de novembro de 1995. I Xornadas de Literatura Comparada e Didáctica da Literatura. Departamento de Didácticas Específicas da Universidade da Coruña.

– “Lengua, sexismo y educación”. Oviedo, 1 de marzo de 1996 (dentro do Seminario de Coeducación celebrado durante os meses de marzo e abril de 1996). Seminario de Coeducación. Facultad de Pedagogía, Universidad de Oviedo.

– “Taller de prensa: una experiencia para la igualdad”. Palencia, 30 de maio de 1996. Mujer, lenguaje y educación. Ciclo de conferencias (27-30 de maIo). Seminario Universitario de Educación No Sexista.

– “Estrategias para la incorporación de la perspectiva de género en el sistema escolar”. Santiago de Chile, 9-11 de xullo de 1996. Seminario Internacional Igualdad de Oportunidades para las mujeres en educación. Servicio Nacional de la Mujer. Patrocinado polo Ministerio de Educación.

– “O mito na tradiçom e na literatura: mulheres míticas”. Vigo, 13-16 de novembro de 1996. V Congresso Internacional da Língua Galego-portuguesa na Galiza. Departamento de Filoloxía Española, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral/Associaçom Galega da Língua.

– “Otras lo han dicho antes”. Madrid, 20-22 de novembro de 1996. VII Jornadas de Formación Inicial en Educación No Sexista. Instituto de la Mujer, Madrid.

– "O teatro de Otero Pedrayo", A Coruña, 11 de marzo de 1997. I Xornadas Internacionais de Didáctica do Cine e do Teatro. Universidade da Coruña. Departamento de Didácticas Específicas.

– "As Precursoras", Universidade de Vigo. Cursos complementarios: Curso Muller e Literatura: "Heroínas e escritoras (de Ana Ozores a Desideria e Malena)". 9-12 de setembro de 1997.

– "Literatura. Pintura. Música. Propostas didácticas". Santiago, 24-26 de abril de 1998. VIII Xornadas de Língua e Literatura. Confederación Intersindical Galega.

– "A literatura infantil e xuvenil no marco da educación en valores". Santiago, 4 de Xuño de 1999. I Xornada Galega de Nais e Pais Educando en Igualdade. Seminario Permanente de Educación para a Igualdade. Xunta de Galicia.

– "O imaxinario colectivo sobre a muller a través da literatura e as artes visuais". Santiago, 12 de xullo de 1999. Máster de Creatividade Aplicada Total.

– "Aspectos didácticos de la multiculturalidad". Huelva, 18-20 de novembro de 1999. X Congreso sobre Enseñanza de la Lengua en Andalucia. Universidad de Huelva.

– "El lenguaje de la moda femenina a través del DRAE" (obradoiro). Las Palmas de Gran Canaria, 9-11 de decembro de 1999. VI Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Departamento de Didácticas Específicas.

– "Os vellos non deben de namorarse. Aproximación didáctica á obra de Castelao", A Coruña, 24 de marzo de 2000. II Xornadas Internacionais de Didáctica do Cine e do Teatro. Universidade da Coruña. Departamento de Didácticas Específicas.

– "Imágenes de mujer en la literatura y las artes visuales". Barcelona, 18-20 de outubro de 2000. Jornades de Formació en la recepció estética: lectures de Museu. La recepció del text artistic. Universitat de Barcelona. Divisió de Ciéncies de l´Educació.

– "As mulleres galegas e o acceso á educación". Culleredo (A Coruña), 16-18 de novembro de 2000. VI Seminario de Historia de Culleredo
– "A dramaturxia e o teatro oterianos". Barcelona, 2-3 de marzo de 2001. Coloquio Oteriano: a literatura de ficción. Consello da Cultura Galega / Fundación Otero Pedrayo/ Universitat de Barcelona.

- "O mito de Salomé na literatura. (Re)leituras". Vila Real (Portugal), 25-26 de maio de 2001. V Encontro Internacional de Reflexâo e Investigaçâo. Departamento de Letras da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

– "Palabras, imágenes y discurso sobre las mujeres en los diccionarios". León, 21-22 de setembro de 2001. XIII Jornadas Culturales. Asociación Leonesa de Mujeres Flora Tristán.

– "Ensino, meios e dicionários: ámbitos de língua sexista". Xornadas de Língua e Literatura en feminino, 26-27 de marzo de 2003, organizadas polo Colectivo Elvira Bao. A Coruña.

– "Mulleres feministas". Simposio-Coloquio: "O Feminismo Onte e Hoxe", I Xornadas de Formación: Educación, Xénero e Igualdade. Universidade de Santiago de Compostela, 8-9 e 30 de abril de 2003.

– "Literatura Gallega de posguerra: silencio, exilio y recuperación”. Xornadas de Cultura Galega "Avilés de Taramancos 2003", organizadas polo Lectorado de Estudos Galegos de Vitoria, 19-23 de maio de 2003.

– "La formación humanista, las nuevas tecnologías y el mundo actual" (mesa redonda), III Congreso Internacional Cultura y Desarrollo, Habana, Cuba, 9-12 de xuño de 2003.

- "El mito de Salomé a través de la literatura, pintura, música. Aspectos didácticos", III Congreso Internacional Cultura y Desarrollo, Habana, Cuba, 9-12 de xuño de 2003.

– "A represión en Pontevedra", Congreso A Galiza de Bóveda, Pontevedra, 27-29 de novembro de 2003.

–"Linguaxe, sexismo e educación", VII Xornadas de Igualdade de Oportunidades, Mugardos, novembro de 2005.

– “Mulleres e memoria histórica”, en IX Xornadas de Igualdade de Oportunidades, Mugardos, novembro de 2005.

– “A participación das mulleres no movimento guerrilleiro dos anos 40 en Galiza”, Congreso Destecendo a desmemoria. Galiza na loita antifranquista (1936-1977), Pontevedra, 9-11 de novembro de 2006.

– “As mulheres também existimos. Recuperando a memoria feminina”, II Jornadas Feministas do Condado, organizadas pola Associaçom de Mulheres do Condado, Ponteareas, 10 de maio de 2007.

– "A represión sobre as mulleres", en O Miño, unha corrente de memoria, organizado pola Comisión Cidadá pola Verdade do 36, do Baixo Miño, Goián, 18-20 de outubro de 2007.

– Mulleres galegas do pasado no mundo da educación”, Pasado, presente e futuro das mulleres na ciencia e nas TIC, organizado polo Centro de Formación e Recursos de Pontevedra, Sanxenxo, 26-27 de outubro de 2007.

– “A memoria das vencidas”, II Xornadas de Ensino da Filosofía, Asociación Socio-Pedagóxica Galega/Confederación Intersindical Galega, Santiago (15-17, 23-24 de novembro e 1 de decembro de 2007).

– “Agrelo Hermo, mestre e escritor”, Xornadas Xosé Agrelo Hermo, organizadas polo Concello de Muros, 1-2 de decembro de 2007.

–"As mulleres na guerrilla antifranquista", Xornadas do 14 de abril, Ateneo Republicano de Valdeorras, 10-13 de abril de 2008. Conferencia, día 10 de abril.

– "Esquecidas pola historia", IV Foro pola Igualdade e a Cooperación. "Mulleres no tempo", organizado pola Federación de Asociacións de Mulleres Anaral, San Xoán de Río, 25-26 de abril de 2008.

– "O fardel das exiliadas polos camiños da liberdade e da dignidade", Xornadas Mulleres con memoria. Exilios femininos, organizadas pola Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural da Consellaría de Cultura e Deporte e a Fundación Illa de San Simón e celebradas na Illa de San Simón o 19 e 20 de xullo de 2008.

–"Sexismo social y sexismo lingüístico en los medios de comunicación escritos", III Seminario de Lengua Española y medios de comunicación: La enseñanza del idioma, organizado pola Fundación Alonso Quijano E O Departamento de Filología Española II y Teoría de la Literatura de la Universidad de Málaga, celebrado en Málaga do 27 ao 30 de octubre de 2008.

– “As orixes da novela histórica en Galiza”, XIV Seminario de Historia de Culleredo, organizadas pola Concellaría de Cultura do Concello de Culleredo coa colaboración da Universidade da Coruña do 27 ao 29 de novembro de 2008.

–"Marinhas del Valle poeta. Vida, sonho, realidade". Congresso Jenaro Marinhas del Valle, organizado pola Associaçom Galega da Língua e celebrado do 26 ao 28 de febreiro de 2009.

– “Pioneiras e anónimas” en Xornadas Contra vento e marea. Verbas e pegadas dos feminismos, A Coruña, 17-9-09, organizadas pola Casa-Museo Emilia Pardo Bazán.

– “Mujeres y guerrilla. La injusticia de un olvido”, X Jornadas El Maquis en Santa Cruz de Moya. Crónica rural de la guerrilla española, Santa Cruz de Moya (Cuenca), 1-3 de outubro de 2009, organizadas pola Asociación “La Gavilla Verde” en colaboración coa Universidad de Castilla-La Mancha.

– “Galegas pioneiras e anónimas no derradeiro terzo do XX e primeiras décadas do XX”, Xornadas As Silenciadas, Noia, 19-23 de outubro de 2009, organizadas pola Concellería de Educación do Concello de Noia/ IES “Virxe do Mar” de Noia.

– “Xosé Agrelo, autor de teatro para xoves”, III Muiñada. Xornadas de exaltación do patrimonio cultural, celebradas en Outes do 26 ao 31 de outubro de 2009, organizadas pola Aosicación Cultural Terra de Outes e o concello.

– “Precursoras galegas no fomento da ensinanza e da cultura”, Unha nova ollada en torno ás Misións Pedagóxicas. Xornadas de Comunicación e debate. Concello de Santiago, Casa das Asociacións, 21-22 de abril 2010.

– “Guerrilha: as mulheres na resistência galega”, XIII Congreso de Novos/as Historiadores/as, organizado pola Asociación Galega de Historiadores, Santiago, 5-8 de maio de 2010.

– “Contra el silencio. Mujeres en la guerrilla antifranquista gallega”, XI Jornadas El Maquis en Santa Cruz de Moya. Crónica rural de la guerrilla española, Santa Cruz de Moya (Cuenca), 1-2 de outubro de 2010, organizadas pola Asociación “La Gavilla Verde” de Santa Cruz de Moya en colaboración coa Universidad de Castilla-La Mancha.

– “Ricardo Carvalho Calero na memoria”, Xornadas Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura e nación, orgnizadas pola Universidade da Coruña do 24 ao 27 de novembro de 2010.

– “Carvalho Calero na política galeguista”, Encontros Carvalho Calero: de Ferrol para o mundo, organizados pola Concellaría de Cultura, Educación e Universidade do Concello de Ferrol e celebrados o 10 e 11 de decembro de 2010..

– “Muller e memoria”, Ferrol recuperando a memoria, co-organizado polo Concello de Ferrol/ Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática/ Asociación Cultural Fuco Buxán (Ferrol, marzo-abril 2011). Intervención o 3 de marzo.

– “Mulleres con memoria”, I Xornadas “De Rosalía de Castro a nós!, organizadas pola Asemblea de Mulleres Galiza Nova, celebradas en Santiago de Compostela o 17, 18 e 31 de marzo e o 1 e 2 de abril de 2011. Intervención na Biblioteca Ánxel Casal o 31 de marzo.

– “Sexismo na linguaxe”, Xornadas Lingua, xénero e comunicación, organizadas pola Concellaría de Igualdade do Concello de Vigo, celebradas o 4 e 5 de abril de 2011. Intervención na Casa das Mulleres o 5 de abril.

– “Experiencias no mundo da palabra”, Elas. Palabras que o vento non leva, no marco das programacións de Festa da lectura, do libro e da palabra, organizado pola concellaría de Educación e Universidade do Concello de Ferrol. Auditorio da Fundación Caixa Galicia, 9 de abril de 2011.

– “A situación das mulleres no traballo docente e investigador”. Sesión Investigadoras e Universidade, Que ves cando me ves? Xornadas de comunicación e debate. Concellaría de participación Cidadá do Concello de Santiago, 22 de xuño de 2011.

– "Homenaxe ás mulleres represaliadas e combatentes fronte ao frsnquismo", XIV Semana Galega da Historia, Franquismo, Investigación e Memoria Histórica, Oroso e A Coruña, 29-30 de novembro e 1 de decembro de 2012. Intervención o día 1.

– "Contra el silencio. Mujeres en la resistencia antifranquista", IV Jornadas Memoria de Mujer. Milicianas, Iniversidad de Salamanca, 11-12 de marzo de 2013. Intervenci´ñon o día 12.

– "A escrita autobiográfica na construción da identidade feminina. Memorias de guerra e posguerra", XXX Semana Galega de Filosofía, 1-5 de abril de 2013. Intervención no Teatro Principal de Pontevedra o día 3.

– "As mulleres e a resistencia armanda ao franquismo", IV Seminario sobre a Memoria, organizado por Nova Escola Galega. "Da loita pola terra á loita pola democracia. Do agrarismo á guerrilla antifranquista", 24-26 de maio de 2013. Intervención en Rianxo o día 24.

– "Galegas na resistencia antifranquista", Represaliadas e resistentes. A represión franquista contra as mulleres, organizado polo Concello de Pontevedra, 5-8 de xuño de 2013. Intervención o día 8.

– "Romper barreiras. Voces femininas a comezos do XX", Congreso Centenario Hildegart Rodríguez Carballeira, organizado polo Ateneo Ferrolán, 5-7 de decembro de 2014. Intervención o día 5.

INTERVENCIÓNS EN CONGRESOS, SIMPOSIOS, XORNADAS SEN PUBLICACIÓN– “A presença da cultura portuguesa na revista Nós”. Seminário Luso-Galaico Comemorativo do VII Centenário do Foral de Caminha. Caminha (Portugal) 19-21 de outubro de 1984. Câmara Municipal de Caminha.

– “O conto popular galego. Umha aproximaçom didáctica”. I Xornadas de Didáctica da Cultura Galega. Santiago, 15-19 de abril de 1985. Associaçom Galega da Língua.

– “Os irmaos Valhadares na literatura estradense”. I Simposio de Literatura Galega estradense. A Estrada (Pontevedra), 14-17 de setembro de 1987. Asociación Cultural “A Estrada”.

– “Celso Emílio Ferreiro e o galego”. Simpósio Celso Emílio. Santiago de Compostela, 20-22 de abril de 1989. Associaçom Galega da Língua e Associaçom Nacional de Estudantes de Letras.

– “Rasgos estilísticos tradicionais do conto popular galego”. II Congreso Gallaecia. A Guarda (Pontevedra), 5-6 de maio de 1990. Concello de A Guarda.

– “As relazóns luso-galaicas através das revistas literárias de anteguerra”. I Congreso Luso-Galaico. Porriño (Pontevedra), 16 de maio de 1990. Concello de Porriño.

– “Cunqueiro e a narrativa oral”. Simpósio Alvaro Cunqueiro. Santiago de Compostela, 28 de FebreIro E 1-2 de Marzo de 1991. Associaçom Galega da Língua.

– “O discurso oral em Cunqueiro”. Congresso Álvaro Cunqueiro. Mondoñedo (Lugo), 19-21 de Abril de 1991. Associaçom Galega da Língua.

– “Estereotipos sexistas en diccionarios escolares”. II Jornadas de Formación Inicial en Educación no sexista. Madrid, 20-22 de novembro de 1991. Instituto de la Mujer, Madrid.

– “A muller na literatura galega”. Universidade Popular de Ortigueira. Ortigueira (A Coruña), 21-29 de agosto de 1992. Concello de Ortigueira.

– “Hamlet e Fausto no teatro galego”. Seminário Internacional ‘El teatro y su enseñanza’. A Coruña, 28-30 de setembro de 1992. Departamento de Didácticas Específicas da Universidade da Coruña.

– “Concepción Arenal. Una operaria de la obra social”. Congreso Internacional “Investigación, Docencia y Feminismo”. San Sebastián, 25-27 de marzo de 1993). Seminario de Estudios de la Mujer de la Universidad del País Vasco.

– “Exploraçom didáctica sobre um texto de Rafael Dieste”. IV Congresso Inter-nacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza. Vigo, 28 de outubro-1 de novembro de 1993. Departamento de Filoloxía Española, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral da Universidade de Vigo e Associaçom Galega da Língua.

– “Muller e Cultura” (obradoiro). III Simposio Internacional Didáctica de Lenguas y Cul-turas”. A Coruña, 4-6 de novembro de 1993. Departamento de Didácticas Específicas da Universidade da Coruña e Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura.

– “La prensa en la escuela. Una experiencia para la igualdad” (obradoiro). IV Jornadas de Formación Inicial en Educación no sexista. Madrid, 24-26 de novembro de 1993. Instituto de la Mujer. Madrid.

– “A muller en Galicia: A súa aportación nos distintos campos”. III Encontro de Mulleres Galegas. Santiago de Compostela, 17 de xuño de 1994. Dirección Xeral do Servicio de Promoción da Igualdade do Home e da Muller da Xunta de Galicia.

– “El diálogo y los estereotipos sexistas”. Cádiz, 7-10 de decembro de 1994. Segundo Encuentro Interdisciplinar sobre Retórica, Texto y Comunicación. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Cádiz.

– “Língua e meios de comunicaçom: propostas didácticas”. Vila Real (Portugal), 26-28 de abril de 1995. Forum de Lingüística e Didáctica das Línguas. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

- “O teatro nas aulas. Proposta didáctica”. Santiago, 28-30 de abril de 1995. V Xornadas de Língua e Literatura. Confederación Intersindical Galega. Ensino.

– “O mito na literatura e na tradición galega”. A Coruña, martes e xoves de novembro de 1995. I Xornadas de Literatura Comparada e Didáctica da Literatura. Departamento de Didácticas Específicas da Universidade da Coruña.

– “Lengua, sexismo y educación”. Oviedo, 1 de marzo de 1996 (dentro do Seminario de Coeducación celebrado durante os meses de marzo e abril de 1996). Seminario de Coeducación. Facultad de Pedagogía, Universidad de Oviedo.

– “Taller de prensa: una experiencia para la igualdad”. Palencia, 30 de maio de 1996. Mujer, lenguaje y educación. Ciclo de conferencias (27-30 de maIo). Seminario Universitario de Educación No Sexista.

– “Estrategias para la incorporación de la perspectiva de género en el sistema escolar”. Santiago de Chile, 9-11 de xullo de 1996. Seminario Internacional Igualdad de Oportunidades para las mujeres en educación. Servicio Nacional de la Mujer. Patrocinado polo Ministerio de Educación.

– “O mito na tradiçom e na literatura: mulheres míticas”. Vigo, 13-16 de novembro de 1996. V Congresso Internacional da Língua Galego-portuguesa na Galiza. Departamento de Filoloxía Española, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral/Associaçom Galega da Língua.

– “Otras lo han dicho antes”. Madrid, 20-22 de novembro de 1996. VII Jornadas de Formación Inicial en Educación No Sexista. Instituto de la Mujer, Madrid.

– "O teatro de Otero Pedrayo", A Coruña, 11 de marzo de 1997. I Xornadas Internacionais de Didáctica do Cine e do Teatro. Universidade da Coruña. Departamento de Didácticas Específicas.

– "As Precursoras", Universidade de Vigo. Cursos complementarios: Curso Muller e Literatura: "Heroínas e escritoras (de Ana Ozores a Desideria e Malena)". 9-12 de setembro de 1997.

"Literatura. Pintura. Música. Propostas didácticas". Santiago, 24-26 de abril de 1998. VIII Xornadas de Língua e Literatura. Confederación Intersindical Galega.

– "A literatura infantil e xuvenil no marco da educación en valores". Santiago, 4 de Xuño de 1999. I Xornada Galega de Nais e Pais Educando en Igualdade. Seminario Permanente de Educación para a Igualdade. Xunta de Galicia.

– "O imaxinario colectivo sobre a muller a través da literatura e as artes visuais". Santiago, 12 de xullo de 1999. Máster de Creatividade Aplicada Total.

– "Aspectos didácticos de la multiculturalidad". Huelva, 18-20 de novembro de 1999. X Congreso sobre Enseñanza de la Lengua en Andalucia. Universidad de Huelva.

– "El lenguaje de la moda femenina a través del DRAE" (obradoiro). Las Palmas de Gran Canaria, 9-11 de decembro de 1999. VI Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Departamento de Didácticas Específicas.

– "Os vellos non deben de namorarse. Aproximación didáctica á obra de Castelao", A Coruña, 24 de marzo de 2000. II Xornadas Internacionais de Didáctica do Cine e do Teatro. Universidade da Coruña. Departamento de Didácticas Específicas.

– "Imágenes de mujer en la literatura y las artes visuales". Barcelona, 18-20 de outubro de 2000. Jornades de Formació en la recepció estética: lectures de Museu. La recepció del text artistic. Universitat de Barcelona. Divisió de Ciéncies de l´Educació.

– "As mulleres galegas e o acceso á educación". Culleredo (A Coruña), 16-18 de novembro de 2000. VI Seminario de Historia de Culleredo. Concello de Culleredo.

– "A dramaturxia e o teatro oterianos". Barcelona, 2-3 de marzo de 2001. Coloquio Oteriano: a literatura de ficción. Consello da Cultura Galega / Fundación Otero Pedrayo/ Universitat de Barcelona.

- "O mito de Salomé na literatura. (Re)leituras". Vila Real (Portugal), 25-26 de maio de 2001. V Encontro Internacional de Reflexâo e Investigaçâo. Departamento de Letras da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

– "Palabras, imágenes y discurso sobre las mujeres en los diccionarios". León, 21-22 de setembro de 2001. XIII Jornadas Culturales. Asociación Leonesa de Mujeres Flora Tristán.

– "Ensino, meios e dicionários: ámbitos de língua sexista". Xornadas de Língua e Literatura en feminino, 26-27 de marzo de 2003, organizadas polo Colectivo Elvira Bao. A Coruña.

– "Mulleres feministas". Simposio-Coloquio: "O Feminismo Onte e Hoxe", I Xornadas de Formación: Educación, Xénero e Igualdade. Universidade de Santiago de Compostela, 8-9 e 30 de abril de 2003.

– "Literatura Gallega de posguerra: silencio, exilio y recuperación”. Xornadas de Cultura Galega "Avilés de Taramancos 2003", organizadas polo Lectorado de Estudos Galegos de Vitoria, 19-23 de maio de 2003.

– "La formación humanista, las nuevas tecnologías y el mundo actual" (mesa redonda), III Congreso Internacional Cultura y Desarrollo, Habana, Cuba, 9-12 de xuño de 2003.

- "El mito de Salomé a través de la literatura, pintura, música. Aspectos didácticos", III Congreso Internacional Cultura y Desarrollo, Habana, Cuba, 9-12 de xuño de 2003.

– "A represión en Pontevedra", Congreso A Galiza de Bóveda, Pontevedra, 27-29 de novembro de 2003.

–"Linguaxe, sexismo e educación", VII Xornadas de Igualdade de Oportunidades, Mugardos, novembro de 2005.

– “Mulleres e memoria histórica”, en IX Xornadas de Igualdade de Oportunidades, Mugardos, novembro de 2005.

– “A participación das mulleres no movimento guerrilleiro dos anos 40 en Galiza”, Congreso Destecendo a desmemoria. Galiza na loita antifranquista (1936-1977), Pontevedra, 9-11 de novembro de 2006.

– “As mulheres também existimos. Recuperando a memoria feminina”, II Jornadas Feministas do Condado, organizadas pola Associaçom de Mulheres do Condado, Ponteareas, 10 de maio de 2007.

– "A represión sobre as mulleres", en O Miño, unha corrente de memoria, organizado pola Comisión Cidadá pola Verdade do 36, do Baixo Miño, Goián, 18-20 de outubro de 2007.

– Mulleres galegas do pasado no mundo da educación”, Pasado, presente e futuro das mulleres na ciencia e nas TIC, organizado polo Centro de Formación e Recursos de Pontevedra, Sanxenxo, 26-27 de outubro de 2007.

– “A memoria das vencidas”, II Xornadas de Ensino da Filosofía, Asociación Socio-Pedagóxica Galega/Confederación Intersindical Galega, Santiago (15-17, 23-24 de novembro e 1 de decembro de 2007).

– “Agrelo Hermo, mestre e escritor”, Xornadas Xosé Agrelo Hermo, organizadas polo Concello de Muros, 1-2 de decembro de 2007.

–"As mulleres na guerrilla antifranquista", Xornadas do 14 de abril, Ateneo Republicano de Valdeorras, 10-13 de abril de 2008. Conferencia, día 10 de abril.

– "Esquecidas pola historia", IV Foro pola Igualdade e a Cooperación. "Mulleres no tempo", organizado pola Federación de Asociacións de Mulleres Anaral, San Xoán de Río, 25-26 de abril de 2008.

– "O fardel das exiliadas polos camiños da liberdade e da dignidade", Xornadas Mulleres con memoria. Exilios femininos, organizadas pola Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural da Consellaría de Cultura e Deporte e a Fundación Illa de San Simón e celebradas na Illa de San Simón o 19 e 20 de xullo de 2008.

–"Sexismo social y sexismo lingüístico en los medios de comunicación escritos", III Seminario de Lengua Española y medios de comunicación: La enseñanza del idioma, organizado pola Fundación Alonso Quijano E O Departamento de Filología Española II y Teoría de la Literatura de la Universidad de Málaga, celebrado en Málaga do 27 ao 30 de octubre de 2008.

– “As orixes da novela histórica en Galiza”, XIV Seminario de Historia de Culleredo, organizadas pola Concellaría de Cultura do Concello de Culleredo coa colaboración da Universidade da Coruña do 27 ao 29 de novembro de 2008.

–"Marinhas del Valle poeta. Vida, sonho, realidade". Congresso Jenaro Marinhas del Valle, organizado pola Associaçom Galega da Língua e celebrado do 26 ao 28 de febreiro de 2009.

– “Pioneiras e anónimas” en Xornadas Contra vento e marea. Verbas e pegadas dos feminismos, A Coruña, 17-9-09, organizadas pola Casa-Museo Emilia Pardo Bazán.

– “Mujeres y guerrilla. La injusticia de un olvido”,
X Jornadas El Maquis en Santa Cruz de Moya. Crónica rural de la guerrilla española, Santa Cruz de Moya (Cuenca), 1-3 de outubro de 2009, organizadas pola Asociación “La Gavilla Verde” en colaboración coa Universidad de Castilla-La Mancha.

– “Galegas pioneiras e anónimas no derradeiro terzo do XX e primeiras décadas do XX”, Xornadas As Silenciadas, Noia, 19-23 de outubro de 2009, organizadas pola Concellería de Educación do Concello de Noia/ IES “Virxe do Mar” de Noia.

– “Xosé Agrelo, autor de teatro para xoves”, III Muiñada. Xornadas de exaltación do patrimonio cultural, celebradas en Outes do 26 ao 31 de outubro de 2009, organizadas pola Aosicación Cultural Terra de Outes e o concello.

– “Precursoras galegas no fomento da ensinanza e da cultura”, Unha nova ollada en torno ás Misións Pedagóxicas. Xornadas de Comunicación e debate. Concello de Santiago, Casa das Asociacións, 21-22 de abril 2010.

– “Guerrilha: as mulheres na resistência galega”, XIII Congreso de Novos/as Historiadores/as, organizado pola Asociación Galega de Historiadores, Santiago, 5-8 de maio de 2010.

– “Contra el silencio. Mujeres en la guerrilla antifranquista gallega”, XI Jornadas El Maquis en Santa Cruz de Moya. Crónica rural de la guerrilla española, Santa Cruz de Moya (Cuenca), 1-2 de outubro de 2010, organizadas pola Asociación “La Gavilla Verde” de Santa Cruz de Moya en colaboración coa Universidad de Castilla-La Mancha.

– “Ricardo Carvalho Calero na memoria”, Xornadas Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura e nación, orgnizadas pola Universidade da Coruña do 24 ao 27 de novembro de 2010.

– “Carvalho Calero na política galeguista”, Encontros Carvalho Calero: de Ferrol para o mundo, organizados pola Concellaría de Cultura, Educación e Universidade do Concello de Ferrol e celebrados o 10 e 11 de decembro de 2010..

– “Muller e memoria”, Ferrol recuperando a memoria, co-organizado polo Concello de Ferrol/ Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática/ Asociación Cultural Fuco Buxán (Ferrol, marzo-abril 2011). Intervención o 3 de marzo.

– “Mulleres con memoria”, I Xornadas “De Rosalía de Castro a nós!, organizadas pola Asemblea de Mulleres Galiza Nova, celebradas en Santiago de Compostela o 17, 18 e 31 de marzo e o 1 e 2 de abril de 2011. Intervención na Biblioteca Ánxel Casal o 31 de marzo.

– “Sexismo na linguaxe”, Xornadas Lingua, xénero e comunicación, organizadas pola Concellaría de Igualdade do Concello de Vigo, celebradas o 4 e 5 de abril de 2011. Intervención na Casa das Mulleres o 5 de abril.

– “Experiencias no mundo da palabra”, Elas. Palabras que o vento non leva, no marco das programacións de Festa da lectura, do libro e da palabra, organizado pola concellaría de Educación e Universidade do Concello de Ferrol. Auditorio da Fundación Caixa Galicia, 9 de abril de 2011.

– “A situación das mulleres no traballo docente e investigador”. Sesión Investigadoras e Universidade, Que ves cando me ves? Xornadas de comunicación e debate. Concellaría de participación Cidadá do Concello de Santiago, 22 de xuño de 2011.

– "Homenaxe ás mulleres represaliadas e combatentes fronte ao frsnquismo", XIV Semana Galega da Historia, Franquismo, Investigación e Memoria Histórica, Oroso e A Coruña, 29-30 de novembro e 1 de decembro de 2012. Intervención o día 1.

– "Contra el silencio. Mujeres en la resistencia antifranquista", IV Jornadas Memoria de Mujer. Milicianas, Iniversidad de Salamanca, 11-12 de marzo de 2013. Intervenci´ñon o día 12.

– "A escrita autobiográfica na construción da identidade feminina. Memorias de guerra e posguerra", XXX Semana Galega de Filosofía, 1-5 de abril de 2013. Intervención no Teatro Principal de Pontevedra o día 3.

– "As mulleres e a resistencia armanda ao franquismo", IV Seminario sobre a Memoria, organizado por Nova Escola Galega. "Da loita pola terra á loita pola democracia. Do agrarismo á guerrilla antifranquista", 24-26 de maio de 2013. Intervención en Rianxo o día 24.

– "Galegas na resistencia antifranquista", Represaliadas e resistentes. A represión franquista contra as mulleres, organizado polo Concello de Pontevedra, 5-8 de xuño de 2013. Intervención o día 8.

– "Romper barreiras. Voces femininas a comezos do XX", Congreso Centenario Hildegart Rodríguez Carballeira, organizado polo Ateneo Ferrolán, 5-7 de decembro de 2014. Intervención o día 5.

INTERVENCIÓNS EN CONGRESOS, SIMPOSIOS, XORNADAS SEN PUBLICACIÓN– “A presença da cultura portuguesa na revista Nós”. Seminário Luso-Galaico Comemorativo do VII Centenário do Foral de Caminha. Caminha (Portugal) 19-21 de outubro de 1984. Câmara Municipal de Caminha.

– “O conto popular galego. Umha aproximaçom didáctica”. I Xornadas de Didáctica da Cultura Galega. Santiago, 15-19 de abril de 1985. Associaçom Galega da Língua.

– “Os irmaos Valhadares na literatura estradense”. I Simposio de Literatura Galega estradense. A Estrada (Pontevedra), 14-17 de setembro de 1987. Asociación Cultural “A Estrada”.

– “Celso Emílio Ferreiro e o galego”. Simpósio Celso Emílio. Santiago de Compostela, 20-22 de abril de 1989. Associaçom Galega da Língua e Associaçom Nacional de Estudantes de Letras.

– “Rasgos estilísticos tradicionais do conto popular galego”. II Congreso Gallaecia. A Guarda (Pontevedra), 5-6 de maio de 1990. Concello de A Guarda.

– “As relazóns luso-galaicas através das revistas literárias de anteguerra”. I Congreso Luso-Galaico. Porriño (Pontevedra), 16 de maio de 1990. Concello de Porriño.

– “Cunqueiro e a narrativa oral”. Simpósio Alvaro Cunqueiro. Santiago de Compostela, 28 de FebreIro E 1-2 de Marzo de 1991. Associaçom Galega da Língua.

– “O discurso oral em Cunqueiro”. Congresso Álvaro Cunqueiro. Mondoñedo (Lugo), 19-21 de Abril de 1991. Associaçom Galega da Língua.

– “Estereotipos sexistas en diccionarios escolares”. II Jornadas de Formación Inicial en Educación no sexista. Madrid, 20-22 de novembro de 1991. Instituto de la Mujer, Madrid.

– “A muller na literatura galega”. Universidade Popular de Ortigueira. Ortigueira (A Coruña), 21-29 de agosto de 1992. Concello de Ortigueira.

– “Hamlet e Fausto no teatro galego”. Seminário Internacional ‘El teatro y su enseñanza’. A Coruña, 28-30 de setembro de 1992. Departamento de Didácticas Específicas da Universidade da Coruña.

– “Concepción Arenal. Una operaria de la obra social”. Congreso Internacional “Investigación, Docencia y Feminismo”. San Sebastián, 25-27 de marzo de 1993). Seminario de Estudios de la Mujer de la Universidad del País Vasco.

– “Exploraçom didáctica sobre um texto de Rafael Dieste”. IV Congresso Inter-nacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza. Vigo, 28 de outubro-1 de novembro de 1993. Departamento de Filoloxía Española, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral da Universidade de Vigo e Associaçom Galega da Língua.

– “Muller e Cultura” (obradoiro). III Simposio Internacional Didáctica de Lenguas y Cul-turas”. A Coruña, 4-6 de novembro de 1993. Departamento de Didácticas Específicas da Universidade da Coruña e Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura.

– “La prensa en la escuela. Una experiencia para la igualdad” (obradoiro). IV Jornadas de Formación Inicial en Educación no sexista. Madrid, 24-26 de novembro de 1993. Instituto de la Mujer. Madrid.

– “A muller en Galicia: A súa aportación nos distintos campos”. III Encontro de Mulleres Galegas. Santiago de Compostela, 17 de xuño de 1994. Dirección Xeral do Servicio de Promoción da Igualdade do Home e da Muller da Xunta de Galicia.

– “El diálogo y los estereotipos sexistas”. Cádiz, 7-10 de decembro de 1994. Segundo Encuentro Interdisciplinar sobre Retórica, Texto y Comunicación. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Cádiz.

– “Língua e meios de comunicaçom: propostas didácticas”. Vila Real (Portugal), 26-28 de abril de 1995. Forum de Lingüística e Didáctica das Línguas. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

- “O teatro nas aulas. Proposta didáctica”. Santiago, 28-30 de abril de 1995. V Xornadas de Língua e Literatura. Confederación Intersindical Galega. Ensino.

– “O mito na literatura e na tradición galega”. A Coruña, martes e xoves de novembro de 1995. I Xornadas de Literatura Comparada e Didáctica da Literatura. Departamento de Didácticas Específicas da Universidade da Coruña.

– “Lengua, sexismo y educación”. Oviedo, 1 de marzo de 1996 (dentro do Seminario de Coeducación celebrado durante os meses de marzo e abril de 1996). Seminario de Coeducación. Facultad de Pedagogía, Universidad de Oviedo.

– “Taller de prensa: una experiencia para la igualdad”. Palencia, 30 de maio de 1996. Mujer, lenguaje y educación. Ciclo de conferencias (27-30 de maIo). Seminario Universitario de Educación No Sexista.

– “Estrategias para la incorporación de la perspectiva de género en el sistema escolar”. Santiago de Chile, 9-11 de xullo de 1996. Seminario Internacional Igualdad de Oportunidades para las mujeres en educación
. Servicio Nacional de la Mujer. Patrocinado polo Ministerio de Educación.

“O mito na tradiçom e na literatura: mulheres míticas”. Vigo, 13-16 de novembro de 1996. V Congresso Internacional da Língua Galego-portuguesa na Galiza. Departamento de Filoloxía Española, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral/Associaçom Galega da Língua.

– “Otras lo han dicho antes”. Madrid, 20-22 de novembro de 1996. VII Jornadas de Formación Inicial en Educación No Sexista. Instituto de la Mujer, Madrid.

– "O teatro de Otero Pedrayo", A Coruña, 11 de marzo de 1997. I Xornadas Internacionais de Didáctica do Cine e do Teatro. Universidade da Coruña. Departamento de Didácticas Específicas.

– "As Precursoras", Universidade de Vigo. Cursos complementarios: Curso Muller e Literatura: "Heroínas e escritoras (de Ana Ozores a Desideria e Malena)". 9-12 de setembro de 1997.

– "Literatura. Pintura. Música. Propostas didácticas". Santiago, 24-26 de abril de 1998. VIII Xornadas de Língua e Literatura. Confederación Intersindical Galega.

– "A literatura infantil e xuvenil no marco da educación en valores". Santiago, 4 de Xuño de 1999. I Xornada Galega de Nais e Pais Educando en Igualdade. Seminario Permanente de Educación para a Igualdade. Xunta de Galicia.

– "O imaxinario colectivo sobre a muller a través da literatura e as artes visuais". Santiago, 12 de xullo de 1999. Máster de Creatividade Aplicada Total.

– "Aspectos didácticos de la multiculturalidad". Huelva, 18-20 de novembro de 1999. X Congreso sobre Enseñanza de la Lengua en Andalucia. Universidad de Huelva.

– "El lenguaje de la moda femenina a través del DRAE" (obradoiro). Las Palmas de Gran Canaria, 9-11 de decembro de 1999. VI Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Departamento de Didácticas Específicas.

– "Os vellos non deben de namorarse. Aproximación didáctica á obra de Castelao", A Coruña, 24 de marzo de 2000. II Xornadas Internacionais de Didáctica do Cine e do Teatro. Universidade da Coruña. Departamento de Didácticas Específicas.

– "Imágenes de mujer en la literatura y las artes visuales". Barcelona, 18-20 de outubro de 2000. Jornades de Formació en la recepció estética: lectures de Museu. La recepció del text artistic. Universitat de Barcelona. Divisió de Ciéncies de l´Educació.

– "As mulleres galegas e o acceso á educación". Culleredo (A Coruña), 16-18 de novembro de 2000. VI Seminario de Historia de Culleredo. Concello de Culleredo.

– "A dramaturxia e o teatro oterianos". Barcelona, 2-3 de marzo de 2001. Coloquio Oteriano: a literatura de ficción. Consello da Cultura Galega / Fundación Otero Pedrayo/ Universitat de Barcelona.

- "O mito de Salomé na literatura. (Re)leituras". Vila Real (Portugal), 25-26 de maio de 2001. V Encontro Internacional de Reflexâo e Investigaçâo. Departamento de Letras da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

– "Palabras, imágenes y discurso sobre las mujeres en los diccionarios". León, 21-22 de setembro de 2001. XIII Jornadas Culturales. Asociación Leonesa de Mujeres Flora Tristán.

– "Ensino, meios e dicionários: ámbitos de língua sexista". Xornadas de Língua e Literatura en feminino, 26-27 de marzo de 2003, organizadas polo Colectivo Elvira Bao. A Coruña.

– "Mulleres feministas". Simposio-Coloquio: "O Feminismo Onte e Hoxe", I Xornadas de Formación: Educación, Xénero e Igualdade. Universidade de Santiago de Compostela, 8-9 e 30 de abril de 2003.

– "Literatura Gallega de posguerra: silencio, exilio y recuperación”. Xornadas de Cultura Galega "Avilés de Taramancos 2003", organizadas polo Lectorado de Estudos Galegos de Vitoria, 19-23 de maio de 2003.

– "La formación humanista, las nuevas tecnologías y el mundo actual" (mesa redonda), III Congreso Internacional Cultura y Desarrollo, Habana, Cuba, 9-12 de xuño de 2003.

- "El mito de Salomé a través de la literatura, pintura, música. Aspectos didácticos", III Congreso Internacional Cultura y Desarrollo, Habana, Cuba, 9-12 de xuño de 2003.

– "A represión en Pontevedra", Congreso A Galiza de Bóveda, Pontevedra, 27-29 de novembro de 2003.

–"Linguaxe, sexismo e educación", VII Xornadas de Igualdade de Oportunidades, Mugardos, novembro de 2005.

– “Mulleres e memoria histórica”, en IX Xornadas de Igualdade de Oportunidades, Mugardos, novembro de 2005.

– “A participación das mulleres no movimento guerrilleiro dos anos 40 en Galiza”, Congreso Destecendo a desmemoria. Galiza na loita antifranquista (1936-1977), Pontevedra, 9-11 de novembro de 2006.

– “As mulheres também existimos. Recuperando a memoria feminina”, II Jornadas Feministas do Condado, organizadas pola Associaçom de Mulheres do Condado, Ponteareas, 10 de maio de 2007.

– "A represión sobre as mulleres", en O Miño, unha corrente de memoria, organizado pola Comisión Cidadá pola Verdade do 36, do Baixo Miño, Goián, 18-20 de outubro de 2007.

– Mulleres galegas do pasado no mundo da educación”, Pasado, presente e futuro das mulleres na ciencia e nas TIC, organizado polo Centro de Formación e Recursos de Pontevedra, Sanxenxo, 26-27 de outubro de 2007.

– “A memoria das vencidas”, II Xornadas de Ensino da Filosofía, Asociación Socio-Pedagóxica Galega/Confederación Intersindical Galega, Santiago (15-17, 23-24 de novembro e 1 de decembro de 2007).

– “Agrelo Hermo, mestre e escritor”, Xornadas Xosé Agrelo Hermo, organizadas polo Concello de Muros, 1-2 de decembro de 2007.

–"As mulleres na guerrilla antifranquista", Xornadas do 14 de abril, Ateneo Republicano de Valdeorras, 10-13 de abril de 2008. Conferencia, día 10 de abril.

– "Esquecidas pola historia", IV Foro pola Igualdade e a Cooperación. "Mulleres no tempo", organizado pola Federación de Asociacións de Mulleres Anaral, San Xoán de Río, 25-26 de abril de 2008.

– "O fardel das exiliadas polos camiños da liberdade e da dignidade", Xornadas Mulleres con memoria. Exilios femininos, organizadas pola Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural da Consellaría de Cultura e Deporte e a Fundación Illa de San Simón e celebradas na Illa de San Simón o 19 e 20 de xullo de 2008.

–"Sexismo social y sexismo lingüístico en los medios de comunicación escritos", III Seminario de Lengua Española y medios de comunicación: La enseñanza del idioma, organizado pola Fundación Alonso Quijano E O Departamento de Filología Española II y Teoría de la Literatura de la Universidad de Málaga, celebrado en Málaga do 27 ao 30 de octubre de 2008.

– “As orixes da novela histórica en Galiza”, XIV Seminario de Historia de Culleredo, organizadas pola Concellaría de Cultura do Concello de Culleredo coa colaboración da Universidade da Coruña do 27 ao 29 de novembro de 2008.

–"Marinhas del Valle poeta. Vida, sonho, realidade". Congresso Jenaro Marinhas del Valle, organizado pola Associaçom Galega da Língua e celebrado do 26 ao 28 de febreiro de 2009.

– “Pioneiras e anónimas” en Xornadas Contra vento e marea. Verbas e pegadas dos feminismos, A Coruña, 17-9-09, organizadas pola Casa-Museo Emilia Pardo Bazán.

– “Mujeres y guerrilla. La injusticia de un olvido”,
X Jornadas El Maquis en Santa Cruz de Moya. Crónica rural de la guerrilla española, Santa Cruz de Moya (Cuenca), 1-3 de outubro de 2009, organizadas pola Asociación “La Gavilla Verde” en colaboración coa Universidad de Castilla-La Mancha.

– “Galegas pioneiras e anónimas no derradeiro terzo do XX e primeiras décadas do XX”, Xornadas As Silenciadas, Noia, 19-23 de outubro de 2009, organizadas pola Concellería de Educación do Concello de Noia/ IES “Virxe do Mar” de Noia.

– “Xosé Agrelo, autor de teatro para xoves”, III Muiñada. Xornadas de exaltación do patrimonio cultural, celebradas en Outes do 26 ao 31 de outubro de 2009, organizadas pola Aosicación Cultural Terra de Outes e o concello.

– “Precursoras galegas no fomento da ensinanza e da cultura”, Unha nova ollada en torno ás Misións Pedagóxicas. Xornadas de Comunicación e debate. Concello de Santiago, Casa das Asociacións, 21-22 de abril 2010.

– “Guerrilha: as mulheres na resistência galega”, XIII Congreso de Novos/as Historiadores/as, organizado pola Asociación Galega de Historiadores, Santiago, 5-8 de maio de 2010.

– “Contra el silencio. Mujeres en la guerrilla antifranquista gallega”, XI Jornadas El Maquis en Santa Cruz de Moya. Crónica rural de la guerrilla española, Santa Cruz de Moya (Cuenca), 1-2 de outubro de 2010, organizadas pola Asociación “La Gavilla Verde” de Santa Cruz de Moya en colaboración coa Universidad de Castilla-La Mancha.

– “Ricardo Carvalho Calero na memoria”, Xornadas Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura e nación, orgnizadas pola Universidade da Coruña do 24 ao 27 de novembro de 2010.

– “Carvalho Calero na política galeguista”, Encontros Carvalho Calero: de Ferrol para o mundo, organizados pola Concellaría de Cultura, Educación e Universidade do Concello de Ferrol e celebrados o 10 e 11 de decembro de 2010..

– “Muller e memoria”, Ferrol recuperando a memoria, co-organizado polo Concello de Ferrol/ Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática/ Asociación Cultural Fuco Buxán (Ferrol, marzo-abril 2011). Intervención o 3 de marzo.

– “Mulleres con memoria”, I Xornadas “De Rosalía de Castro a nós!, organizadas pola Asemblea de Mulleres Galiza Nova, celebradas en Santiago de Compostela o 17, 18 e 31 de marzo e o 1 e 2 de abril de 2011. Intervención na Biblioteca Ánxel Casal o 31 de marzo.

– “Sexismo na linguaxe”, Xornadas Lingua, xénero e comunicación, organizadas pola Concellaría de Igualdade do Concello de Vigo, celebradas o 4 e 5 de abril de 2011. Intervención na Casa das Mulleres o 5 de abril.

– “Experiencias no mundo da palabra”, Elas. Palabras que o vento non leva, no marco das programacións de Festa da lectura, do libro e da palabra, organizado pola concellaría de Educación e Universidade do Concello de Ferrol. Auditorio da Fundación Caixa Galicia, 9 de abril de 2011.

– “A situación das mulleres no traballo docente e investigador”. Sesión Investigadoras e Universidade, Que ves cando me ves? Xornadas de comunicación e debate. Concellaría de participación Cidadá do Concello de Santiago, 22 de xuño de 2011.

– "Homenaxe ás mulleres represaliadas e combatentes fronte ao frsnquismo", XIV Semana Galega da Historia, Franquismo, Investigación e Memoria Histórica, Oroso e A Coruña, 29-30 de novembro e 1 de decembro de 2012. Intervención o día 1.

– "Contra el silencio. Mujeres en la resistencia antifranquista", IV Jornadas Memoria de Mujer. Milicianas, Iniversidad de Salamanca, 11-12 de marzo de 2013. Intervenci´ñon o día 12.

– "A escrita autobiográfica na construción da identidade feminina. Memorias de guerra e posguerra", XXX Semana Galega de Filosofía, 1-5 de abril de 2013. Intervención no Teatro Principal de Pontevedra o día 3.

– "As mulleres e a resistencia armanda ao franquismo", IV Seminario sobre a Memoria, organizado por Nova Escola Galega. "Da loita pola terra á loita pola democracia. Do agrarismo á guerrilla antifranquista", 24-26 de maio de 2013. Intervención en Rianxo o día 24.

– "Galegas na resistencia antifranquista", Represaliadas e resistentes. A represión franquista contra as mulleres, organizado polo Concello de Pontevedra, 5-8 de xuño de 2013. Intervención o día 8.

– "Romper barreiras. Voces femininas a comezos do XX", Congreso Centenario Hildegart Rodríguez Carballeira, organizado polo Ateneo Ferrolán, 5-7 de decembro de 2014. Intervención o día 5.